Naših 20 godina

Sve je počelo 1992. godine, ili točnije, 27. do 30. kolovoza 1992. godine, kada je u Rovinju održana 1. ljetna škola pedagoga fizičke kulture Hrvatske.
Od tada do danas održano je ukupno devetnaest Ljetnih škola, na kojima je podneseno 19 glavnih referata napisanih od strane 34 autora, 111 koreferata koje je napisalo 180 autora, 1321 priopćenje u pisanju kojih je sudjelovalo 2424 autora. U raspravama o održanim referatima, koreferatima i priopćenjima sudjelovalo je ukupno 2880 sudionika.
Svaka Škola bila je posvećena obilježavanju važnijih datuma iz povijesti naše sruke ili obilježavanju prigodnih međunarodnih obljetnica vezanih uz područje školstva, sporta, sportske rekreacije i zdravlja.
Tijekom Škola održane su tribine pod naslovom „Okrugli stol“, „Aktualne teme“, „Kineziološka tribina“, seminari iz odbojke, rukometa, košarke, nogometa i aerobike, turniri u tenisu, odbojci, nogometu, odbojci na pijesku i sl.
Sudjelovanje ovako velikog broja stručnjaka mogla je osigurati samo ponuda dobrih programa, a prije svega aktualnost i atraktivnost tema Škola, zbog čega se njihovih naziva treba i ovom prilikom podsjetiti:
1. Kineziološki pogledi na odgoj
2. Motorička znanja u funkciji razvoja čovjeka
3. Civilizacijski trendovi i biotički opstanak čovjeka
4. Tjelesno vježbanje i zdravlje
5. Društveni status tjelesne i zdravstvene kulture, sporta i sportske rekreacije
6. Praćenje i vrednovanje rada u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu i sportskoj rekreaciji
7. Strategija razvoja tjelesne i zdravstvene kulture, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije u Hrvatskoj u 21. stoljeću
8. Kadrovi u fizičkoj kulturi – sadašnjost i budućnost
9. Primjena novih tehničkih i tehnoloških dostignuća u edukaciji, sportu, sportskoj rekreaciji i kineziterapiji
10. Programiranje opterećenja u području edukacije, sporta i sportske rekreacije
11. Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije
12. Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije
13. Vrednovanje rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije
14. Informatizacija rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije
15. Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije
16. Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije
17. Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije
18. Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije
19. Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije

Držimo, da su Ljetne škole pridonijele ne samo promociji nego i popularizaciji kineziologije i njezinih primijenjenih područja.

Pogledajte kratak video 29. ljetne škole kineziologa RH:

https://www.youtube.com/watch?v=5w3mNts7U9w


Puno se radilo:

 20 ljet 320 ljet 4

 

 

 

 

20 ljet 5

20 ljet 720 ljet 620 ljet 8

 

 

 

 

 

 20 ljet 920 ljet 1020 ljet 1120 ljet 12