Stručni i znanstveni skupovi

32. MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA 
na temu: „Tjelesna pismenost u kineziologiji - karika koja nedostaje?"
Zadar - hotel Kolovare od 26. do 29. lipnja 2024. godine