O nama

O HRVATSKOM KINEZIOLOŠKOM SAVEZU
Hrvatski kineziološki savez (HKS) organiziran je kao savez udruga u koji se udružuju udruge kineziologa općina, gradova i županija s područja Republike Hrvatske s djelovanjem u području edukacije, sporta, sportske rekreacije, kineziterapije i ostalih srodnih područja. Članovi saveza mogu biti akademske i nastavne institucije koje školuju kadrove za potrebe kineziologije, sportske udruge te pojedinci, zaslužni stručnjaci iz navedenih područja.
Ciljevi i područja djelovanja Saveza opisani su u Statutu HKS-a (Članak 14.):
Kao stručna organizacija, Savez ima za cilj realizaciju pozitivnih dostignuća znanosti koja se ostvaruju procesom tjelesne i zdravstvene kulture, sporta, sportske rekreacije, kineziterapije i ostalih srodnih područja čime se neposredno doprinosi razvoju kineziologije, unaprjeđenju odgojno-obrazovnih programa, razvoju znanosti, promicanju tjelesnih aktivnosti i sporta, poboljšanju i unaprjeđenju fizičkog i mentalnog zdravlja, promicanja zdravih stilova života, unaprjeđenju tjelesne pismenosti te poticanja međuljudske tolerancije.
Područje djelovanja Saveza: OBRAZOVANJE, ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJE; znanost, stručni rad i istraživanje.
Osnivačka skupština Udruženja učitelja, nastavnika i profesora tjelesnog odgoja NR Hrvatske održana je 17. veljače 1952. godine u dvorani “Prosvjete“ u Palmotićevoj ulici u Zagrebu, 21. veljače 1952. godine konstituiran je Upravni odbor i pet sekcija (Udruženje, 1952.). Za prvog predsjednika imenovan je prof. Emil Vukotić, a 1974.godine i za prvog doživotnog počasnog predsjednika Udruženja učitelja, nastavnika i profesora tjelesnog odgoja Hrvatske. Funkciju predsjednika naše strukovne organizacije obnašali su brojni poznati i uvaženi kolege stručnjaci, a godine 1989. prof.dr.sc. Vladimir Findak je izabran za doživotnog počasnog predsjednika Saveza pedagoga fizičke kulture Hrvatske.
Od 1952. godine mijenjao se je i naziv naše organizacije: Udruženje učitelja, nastavnika i profesora tjelesnog odgoja NR Hrvatske, Društvo učitelja, nastavnika i profesora fizičkog odgoja NR Hrvatske, Društvo pedagoga fizičke kulture SR Hrvatske, Savez pedagoga fizičke kulture SR Hrvatske, Hrvatski kineziološki savez.
Transformaciju naziva naše organizacije pratile su i druge manifestacije po kojima je bio prepoznatljiv njezin identitet. Ističemo samo neke:

 •  prvi broj našeg glasila pod nazivom „Bilten“ Društva učitelja, nastavnika i profesora fizičkog odgoja NR Hrvatske izašao je 19. ožujka 1952. godine,
 •  godine 1954. izrađena je značka naše organizacije,
 •  prvi „Kodeks pedagoga fizičke kulture Hrvatske" usvojen je 1982. godine,
 •  a prvi „Adresar" pedagoga fizičke kulture Hrvatske izašao je 1987. godine,
 •  prvi puta u povijesti, ne samo u nas nego i u svijetu, 13. prosinca 1990. godine inaugurirana je u Zagrebu „Zakletva pedagoga fizičke kulture", uz ostalo, s temeljnim ciljem da bude ne samo putokaz našoj vrijednosnoj orijentaciji u sistemu rada i ponašanja, nego i informacija okruženju o našem identitetu, legitimacija našega stručnog i moralnog bića s kojim se predstavljamo javnosti,
 •  godine 1994. na III. ljetnoj školi pedagoga fizičke kulture u Rovinju usvojena je „Deklaracija o kretanju kao faktoru zdravlja". S obzirom da je „Deklaracija" prvi takav dokument ne samo u našoj zemlji (6.listopada 1994. prihvatio ju je Hrvatski olimpijski odbor), nego i u svijetu, 29, lipnja 1994. godine upućena je Međunarodnom olimpijskom odboru (HKS i AOZH, 2007.).
 • Ljetna škola kineziologa 2022. godine postaje međunarodni skup s brojnim predavačima i učesnicima iz Europe i Svijeta.

Članovi HKS-a vrlo uspješno sudjeluju u znanstvenom, stručnom, društvenom i javnom životu. U proteklom razdoblju HKS je samostalno ili u suradnji s drugim organizacijama, organizirao i realizirao nekoliko međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova.
U proteklih šezdeset pet godina proveli su brojna školska, međuškolska, općinska, gradska i državna natjecanja učenika, organizirali velike sportske priredbe i manifestacije vezane uz obilježavanje brojnih obljetnica: 60-tu godišnjicu prvog seminara na kojem su osposobljeni prvi nastavnici fizičkog odgoja u Hrvatskoj, 80-tu godišnjicu uvođenja nastave fizičkog odgoja u škole u Hrvatskoj, 90-tu godišnjicu osnivanja Društva nastavnika tjelovježbe za Hrvatsku i Dalmaciju, 90-tu obljetnicu Olimpijskih igara, 110-tu godišnjicu uvođenja nastave tjelesnog odgoja u srednje škole Grada Zagreba, 50-tu godišnjicu osnivanja Udruženja učitelja, nastavnika i profesora tjelesnog odgoja NR Hrvatske i drugo.
Članovi HKS-a aktivno su sudjelovali su u izradi planova i programa tjelesne i zdravstvene kulture, zakona i podzakonskih akata te drugih brojnih dokumenata vezanih uz područje našeg djelovanja. Zahvaljujući njihovom angažmanu nastava tjelesne i zdravstvene kulture osigurala je svoje mjesto u planovima i programima predškole, osnovne škole, srednje škole i na visokim školama i fakultetima.
U proteklom razdoblju brojni kineziolozi su dobili nagrade i priznanja ne samo iz područja edukacije, sporta i sportske rekreacije, nego i mnoga druga društvena priznanja i nagrade. Od 1981. godine Hrvatski kineziološki savez svake godine dodjeljuje svojim članovima priznanja koja se dodjeljuju u četiri kategorije:

 • Priznanje za uspješan rad,
 • Zahvalnica za uspješan dugogodišnji rad,
 • Povelja za životno djelo „ZASLUŽNI KINEZIOLOG“ i
 • ZLATNA POVELJA“ Hrvatskog kineziološkog saveza koja se dodjeljuje institucijama ili osobama koje su značajno doprinijeli razvoju Hrvatskog kineziološkog saveza ili znanstvenih osnova kineziologije.


Od inauguriranja kineziologije kao supstratne znanosti došlo je do još većih pozitivnih pomaka u svim područjima našeg djelovanja. Dostignuća kineziologije inkorporirana su ne samo u njihovim primijenjenim područjima, nego su ih u značajnoj mjeri koristila i druga bliska područja, te srodne znanosti i znanstvene discipline.
Hrvatski kineziološki savez član je Hrvatskog olimpijskog odbora i to od njegova osnivanja. Od 2007. godine članica je FIEPS-a Europe (International Association for Physical Education and Sport), a od 2023. godine članica je EUPEA-e (European Physical Eucation Association) i (ICSSPE) International Council of Sport Science and Physical Education.

Hrvatski kineziološki savez od 1992. godine organizira ljetne škole kineziologa  s temama iz područja edukacije, sporta, sportske rekreacije, kineziterapije i predškolskog odgoja i primarnog obrazovanja. Ljetna škola kineziologa je 2022. godine postao međunarodni skup s brojnim predavačima iz Europe i Svijeta.

Hrvatski kineziološki savez dobitnik je Državne godišnje nagrade za sport Franjo Bučar 2014. godine.