Naslovnica
AKTUALNOSTI
Stručna periodika
Stručni i znanstveni skupovi
Aktivnost udruga
USTROJ SAVEZA
Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Tajnik
Nadzorni odbor
Sud časti
Ljetna škola kineziologA
20. ljetna škola
Naših 20 godina
ZBORNICI RADOVA
FIEP BOOK
PRIZNANJA SAVEZA
Zaslužni kineziolog
Zahvalnica
Diploma
Ostala priznanja
Kontakti
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FEDERATION  INTERNATIONALE   D'EDUCATION PHYSIQUE
Naslovnica : Ustroj Saveza : Skupština
 
Članovi skupštine Hrvatskog kineziološkog saveza - 2012.-2016.
 
Udruga - Prezime i ime člana skupštine

1 UNTZKSZ - Babić Davorin
2 Udruga kineziologa Split - Babin Josip
3 Udruga kin. Učiteljskih fakulteta - Badrić Marko
4 Udruga kineziologa Požeško-slavonske županije - Barić-Pilić Željko
5 Kineziološki fakultet Split - Bavčević Tonči
6 Poreč - Benassi Loris
7 Udruga pedagoga Ličko-Senjske županije - Bižanović Suzana
8 Udruga kineziologa grada Osijeka - Brust Davor
9 Udruga kineziologa Vinkovci - Buljubašić Maja
10 Udruga kineziologa Sisak - Čutuk Karolina
11 UNTZKSZ - Ćuić Saša
12 Društvo kineziologa Međimurja - Čuka Renato
13 Udruga kineziologa Karlovac - Dakić Leon
14 Udruga kineziologa grada Rijeke - Đonlić Veno
15 Hrvatski savez sportske rekreacije - Findak Vladimir
16 Udruga kineziologa Virovitičko-Podravske županije - Holer Želimir
17 Udruga kineziologa Rovinj - Ivanišević Franjo
18 Udruga kineziologa grada Rijeke - Juriša Davor
19 Udruga kineziologa Vinkovci - Keškić Mario
20 Udruga kineziologa Karlovac - Knežević Branka
21 Udruga kineziologa Sisak - Kodrić Darko
22 Udruga kineziologa grada Koprivnice - Kodrić Hrvoje
23 Udruga kineziologa Križevci - Kovačić Draženko
24 Udruga kineziologa buje - Krička Vinko
25 Udruga kineziologa Krapinsko-Zagorske županije - Krmek Andrija
26 Udruga kineziologa Virovitičko-Podravske županije - Kućan Ivan
27 Društvo kineziologa Međimurja - Markuš Damir
28 Udruga kineziologa grada Petrinje - Massari Ljubica
29 Udruga kineziologa Sisak - Matijević Vlatko
30 Udruga kineziologa Zagreb - Matković Ana
31 Kineziološki fakultet Zagreb - Neljak Boris
32 Udruga kineziologa Zagreb - Petrić Damir
33 Udruga kineziologa Pula - Popović Višnja
34 Udruga kineziologa Dubrovnik - Prce Stipan
35 Udruga kineziologa grada Varaždina i Varaždinske županije - Premuž Irena
36 Udruga kin. Učiteljskih fakulteta - Prskalo Ivan
37 Udruga kineziologa Bjelovar - Radočaj Sanja
38 Udruga kineziologa grada Osijeka - Rastovski Dražen
39 Udruga kineziologa grada Rijeke - Ružić Elida
40 Udruga kineziologa grada Koprivnice - Sedlanić Igor
41 Udruga kineziologa Kutina - Selman Ljiljana
42 Udruga kineziologa grada Osijeka - Širić Vesna
43 Udruga kineziologa Zagreb - Štefanac Željko
44 Udruga pedagoga fizičke kulture Zadarske županije - Vidaković Davor
45 Udruga kineziologa Pula - Vrbanac Desa
46 Udruga kineziologa Krapinsko-Zagorske županije - Vrhovec Ivan
47 Poreč - Vrus Jadranko
48 Udruga kineziologa Zagreb - Vukmir Vedrana
49 Udruga kineziologa Križevci - Zegnal Maja
50 Udruga kineziologa grada Varaždina i Varaždinske županije - Žganec Nikola


 
Korisni sadržaji
Poslovnik o radu skupštine Poslovnik o radu skupštine
Poslovnik o radu izborne skupštine Poslovnik o radu izborne skupštine
Program rada za 2009. godinu Program rada Saveza
Poslovnik o radu izborne skupštine Statut HKS