Naslovnica
AKTUALNOSTI
Stručna periodika
Stručni i znanstveni skupovi
Aktivnost udruga
USTROJ SAVEZA
Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Tajnik
Nadzorni odbor
Sud časti
Ljetna škola kineziologA
20. ljetna škola
Naših 20 godina
ZBORNICI RADOVA
FIEP BOOK
PRIZNANJA SAVEZA
Zaslužni kineziolog
Zahvalnica
Diploma
Ostala priznanja
Kontakti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FEDERATION  INTERNATIONALE   D
Naslovnica : Zbornici radova : 24. ljetna škola
 
SADRŽAJ

Popis radova:

GLAVNI REFERAT i KOREFERATI

 
 
Igor Jukić
Primjena i utjecaj novih tehnologija na kvalitetu rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije
 
KOREFERATI:
 
Gregor Jurak, Ivan Prskalo, Josip Babin
Primjena i utjecaj novih tehnologija na kvalitetu rada u području edukacije
 
Dragan Milanović, Sanja Šalaj
Nove tehnologije rada u vrhunskom sportu
 
Željko Černić
Primjena i utjecaj novih tehnologija na kvalitetu rada u području sportske rekreacije
 
Tatjana Trošt Bobić, Dubravka Ciliga
Primjena i utjecaj novih tehnologija na kvalitetu rada u području kineziterapije
 
Tonči Bavčević, Đurđica Miletić
Primjena i utjecaj novih tehnologija na kvalitetu učenja
 
Marjeta Mišigoj-Duraković, Maroje Sorić
Razina tjelesne aktivnosti i stanje uhranjenosti srednjoškolaca - preliminarni rezultati projekta SPORTS
 

ZNANSTVENI RADOVI UNUTAR TEME

 
PRETHODNA ZNANSTVENA PRIOPĆENJA:
 
Ivan Milinović, Marko Čule, Mislav Papec
Utjecaj pliometrijskog treninga na kvantitativne promjene u nekim morfološkim i motoričkim karakteristikama košarkaša juniora KK „Maksimir“
 
Tatjana Stibilj Batinić, Vjeran Švaić
Primjena novih tehnologija u programiranju aktivnog slobodnog vremena učenika – IN SPE
 
 

ZNANSTVENI RADOVI IZVAN TEME

 
ORIGINALNI ZNANSTVENI RADOVI:
 
Vladimir Gašparac, Nenad Rogulj, Marijana Čavala
Individualne tehničko-taktičke determinante uspješnosti šutiranja u rukometu
 
Dean Kontić, Dragan Milanović, Dinko Vuleta
Latentna struktura varijabli za procjenu specifičnih motoričkih sposobnosti mladih vaterpolista
 
Danijela Kuna
Formiranje novog modela za poučavanje skijaškog plužnog luka
 
Damir Lauš
Pragmatička valjanost testa udarci nogama 15 sekundi
 
Aleksandar Puklavec
Utjecaj metodike poučavanja bacanja loptice u dalj na promjene kinematičkih parametara izvedbe
 
Lidija Vlahović, Bojan Babin, Josip Babin
Povezanost motoričkih sposobnosti i nastavne teme šut s tla osnovnim načinom (rukomet) kod jedanestogodišnjih učenika
 
PRETHODNA ZNANSTVENA PRIOPĆENJA:
 
Alen Begović, Damir Lauš
Antropometrijski prediktori kronološke dobi
 
Veno Đonlić, Vladimir Takšić, Slaviša Bradić, Sanja Smojver-Ažić
Primjena i učinkovitost projekta „Judo u školama“ kao nove metode usvajanja pozitivnih obrazaca ponašanja i zdravih životnih navika
 
Dražen Harasin, Mladen Puljić
Utjecaj težine obuće na potrošnju energije pri hodanju po usponu
 
Constanza Lizačić, Marko Čule, Saša Čuić
Analiza utjecaja stavova na odabir kineziološkog programa studentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
Tonći Mašina
Povezanost varijabli sastava tijela, fleksibilnosti i repetitivne snage s izometrijskom jakosti pregibača i opružača trupa među studentima medicine
 
Ana Matrljan, Sanja Berlot, Daniela Car Mohač
Utjecaj sportskog programa na motoričke sposobnosti djevojčica i dječaka predškolske dobi
 
Božena Malić, Ivan Prskalo
Geografski položaj i predikcija kinezioloških sadržaja u slobodnom vremenu
 
Marijana Rački, Saša Šolja
Utjecaj gimnastičkog programa početnica na promjene u motoričkim sposobnostima
 
Biljana Trajkovski, Martina Bugarin, Dragan Kinkela
Ples u funkciji podizanja fonda motoričkih znanja djece rane školske dobi
 
Kajo Tukić, Sonja Marie-Buotić, Nenad Rogulj
Razlike između dječaka i djevojčica u novokonstruiranim testovima koordinacije
 
PREGLEDNI ZNANSTVENI RADOVI:
 
Danijel Jurakić
Promocija tjelesne aktivnosti – javnozdravstveni prioritet današnjice?
 

STRUČNI RADOVI UNUTAR TEME

 
Lorena Buljan, Željko Lukenda, Marko Milanović
Teorijski i metodički pristup razvoju kondicijskih sposobnosti kajakašica
 
Vladimir Findak
Kineziološka paradigma primjene odgojno-obrazovne tehnologije u području kineziološke edukacije
 
Jelka Gošnik, Ivan Oreb, Natalija Špehar
Kineziomat - aplikacija za elektroničko popisivanje studenata na kolegiju tjelesne i zdravstvene kulture Filozofskog fakulteta u Zagrebu (dio 2)
 
Stella Gotal, Romana Tea Kirinić
Programi treninga za prevenciju ozljede prednjeg križnog ligamenta kod nogometašica
 
Iva Gričar, Lana Marković, Ozren Straža
Analiza plasmana sinkroniziranih plivačica u figurama kao jedan od kriterija za selekciju juniorske reprezentacije Hrvatske
 
Goran Hudovsky
Primjena google dokumenata u izradi izvedbenog godišnjeg plana i programa tzk u osnovnoj školi
 
Gordan Janković
Primjena i provedba tehnologije izvidničkog izvještaja (scouting) u natjecateljskom tenisu
 
Romana Tea Kirinić, Stella Gotal
Sadržaji uvodno-pripremnog dijela pojedinačnog treninga nogometašica
 
Dario Kos, Ivana Putarek, Alen Melnjak
Zajedničko međunarodno volontiranje, razmjena i istraživanje u sportskom obrazovanju
 
Tomislav Krističević, Kamenka Živčić Marković, Marija Fišter, Lucija Milčić
Učenje visova i upora na penjalicama – dječjim igralištima
 
Goran Leko, Martin Papišta
Uređaji za kontrolu trenažnog procesa u plivanju
 
Jasna Lulić Drenjak, Verner Marijančić, Roberto Ćaćan
Primjena i utjecaj novih tehnologija u plivanju za osobe s invaliditetom
 
Nenad Marelić, Ljubomir Antekolović, Tina Milunović
Razlike u kinematičkim parametrima uspješnog i neuspješnog skok servisa u odbojci
 
Boris Neljak, Vilko Petrić, Lovro Štefan
Unapređenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture primjenom informacijsko-komunikacijske tehnologije
 
Vilko Petrić, Zlatko Šafarić, Davorin Babić
Kineziolog kao promotor tjelesne aktivnosti i zdravog načina života u školstvu putem moderne tehnologije: društvene mreže
 
Ivana Posavec, Natalija Tomac Kelek, Filip Turk
Primjena fitness programa u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u Srednjoj školi Koprivnica
 
Albin Redžić, Maja Redžić, Kristina Malnar
Utjecaj novih tehnologija na vratove učenika i studenata i preventivna nastava tjelesne i zdravstvene kulture
 
Mladen Sedar, Jelka Gošnik, Ksenija Fučkar – Reichel
Razlozi za implementaciju informacijskog sustava elektroničkog popisivanja studenata na kolegiju Tjelesne i zdravstvene kulture Filozofskog fakulteta u Zagrebu (dio 1)
 
Tomislav Šproh, Aneta Armano, Lidija Petrinović
Trenažna oprema u treningu sportskog penjanja
 
Dragutin Šuker, Veno Đonlić, Viktor Moretti
Primjena nove odbojkaške tehnike „Plešući napad“
 
Katarina Tadić, Renata Grdić
Implementacija sadržaja Comenius projekta univerzalni sportski program primjenom novih tehnologija u području edukacije
 
Ivan Vrbik, Emir Trklja, Andrea Vrbik
Učinci poučavanja s video demonstracijom i standardnim načinom demonstracije na usvajanje novog elementa kod učenika 5-ih razreda
 
 

STRUČNI RADOVI IZVAN TEME

 
Irena Bagarić, Svetlana Božić Fuštar, Vesna Širić, Ivančica Vadjon
Tjelesna i zdravstvena kultura/kineziološka kultura/tjelesna kultura I sport/phisical education = tjelesno obrazovanje …ili nešto slično
 
Loris Benassi
Sportsko-rekreacijski centri resorta Zelena laguna kraj Poreča
 
Ivana Brčić Matić, Aristea Gašpić, Nada Grčić-Zubčević, Dinko Matić
Eksperintalni model rada poduke neplivača učenika drugih razreda zagrebačkih škola
 
Marijana Briški
Mogućnosti suradnje s knjižnicom
 
Lea Burcar, Željko Burcar
Pogled na razvoj teniske igre u protekla tri desetljeća
 
Martina Čeh
Bioetika i sport
 
Ivan Gelemanović, Toni Svoboda, Ivan Svoboda
Sportska udruga studenata Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima
 
Mario Keškić
Analiza rezultata provjeravanja kod učenju plivanja djece
 
Zdenko Kosinac
Kineziterapija metoda izbora u tretman ozljede tetiva u sportaša
 
Mario Lovrić, Mislav Papec
Kontrolirani i prilagođeni fitnes tretman kao odgovor na bolove u donjem dijelu leđa
 
Dario Maravić, Marko Brusač, Nikolina Friščić, Vjekoslav Cigrovski, Radovan Saks
Organizacija zimovanja za osobe s intelektualnim teškoćama
 
Ivana Martinčević, Tajana Mrković, Ksenija Fučkar – Reichel
Primjena vježbi propriocepcije u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na Tekstilno – tehnološkom fakultetu
 
Josip Mrgan, Miljenko Udovičić
Ususret video clipovima za sportsku školu dvoranskog hokeja
 
Tajana Mrković, Ivana Martinčević, Jure Vulić
Organizacija izvannastavnih sportskih aktivnosti programa „Vikendom u sportske dvorane“ u OŠ Sveta Klara
 
Lidija Petrinović, Gordana Vrhovac
Zdravstveni programi u okviru specijalne olimpijade
 
Mladen Puljić, Dražen Harasin
Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona i paljenja vatre u svrhu preživljavanja čovjeka u prirodi
 
Tomislav Romić, Igor Sedlanić
Tjelesni odgoj
 
Lana Ružić
Trening jakosti u starijoj životnog dobi – Mogućnost primjene novih tehnologija
 
Maja Sabolić, Marija Lorger, Mateja Kunješić
Efikasnost vježbanja na satu kineziološke kulture u predškolskoj dobi iskazana kroz broj srčanih otkucaja
 
Radovan Saks, Vjekoslav Cigrovski, Dario Maravić, Bojan Matković
Alpsko skijanje kao dopunski sport kod mladih sportaša
 
Ivan Segedi, Mladen Budinšćak, Hrvoje Sertić, Nenad Kuštro
Analiza razloga za bavljenjem sportom kod djece viših razreda osnovne škole
 
Ozren Straža, Ivana Straža, Iva Gričar, Svetlana Božić Fuštar, Tihomir Palijan
Problem prerane selekcije u HAOK Mladost
 
Nina Šaban, Zdenko Kosinac
Kineziterapija – prestižna metoda u postoperativnom tretmanu razdora (rupture) Ahilove tetive
 
Branimir Štimec, Josip Rajner, Nedeljko Pavlic, Nikola Sedlar, Radovan Cesarec
Analiza stanja hrvatskog biciklizma za mlađe dobne kategorije od 2008. do 2013. godine
 
Ivančica Vadjon, Irena Bagarić, Dubravka Ciliga
Kineziterapijski programi u poliklinici AVIVA
 
Vlatko Večkovec, Alan Medić, Ivana Kangler, Iva Moslavac
Praćenje i provjeravanje razvoja mladih vaterpolista kroz sustav natjecanja
 
Jadranka Vlašić, Lena Habalija, Goran Oreb
Osnove jazz plesa i mogućnost njegove primjene u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture
 
Kamenka Živčić Marković, Tomislav Krističević, Lucija Milčić, Marija Fišter
Od koluta do stoja na rukama
 
 
Korisni sadržaji
Kodeks kineziologa Hrvatske Kodeks kineziologa Hrvatske