Naslovnica
AKTUALNOSTI
Stručna periodika
Stručni i znanstveni skupovi
Aktivnost udruga
USTROJ SAVEZA
Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Tajnik
Nadzorni odbor
Sud časti
Ljetna škola kineziologA
20. ljetna škola
Naših 20 godina
ZBORNICI RADOVA
FIEP BOOK
PRIZNANJA SAVEZA
Zaslužni kineziolog
Zahvalnica
Diploma
Ostala priznanja
Kontakti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FEDERATION  INTERNATIONALE   D'EDUCATION PHYSIQUE
Naslovnica : Zbornici radova : 22. ljetna škola
 
SADRŽAJ

  IMPRESUM
  SADRŽAJ
1. ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA U PODRUČJIMA EDUKACIJE, SPORTA, SPORTSKE REKREACIJE I KINEZITERAPIJE
2. ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA U PODRUČJU EDUKACIJE
3. IZVANNASTAVNE SPORTSKE AKTIVNOSTI UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA: specifičnosti treninga i natjecanja u školskom sportu
4. ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA U PODRUČJU SPORTSKE REKREACIJE
5. ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA U PODRUČJU KINEZITERAPIJE
6. MOTORIČKO UČENJE I TRANSFER ZNANJA
7. AKUTNI SRČANOŽILNI INCIDENTI U HRVATSKIH SPORTAŠA I REKREATIVACA TIJEKOM 28-GODIŠNJEG RAZDOBLJA
8. KVANTITATIVNE PROMJENE U NEKIM ANTROPOMETRIJSKIM KARAKTERISTIKAMA I KONDICIJSKIM SPOSOBNOSTIMA NOGOMETAŠA OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA
9. RAZINA UTJECAJA NEKIH KRITERIJA NA SADAŠNJE BAVLJENJE SPORTOM STUDENATA TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU
10. MODELI ORGANIZACIJE I KVALITETA SPORTSKO-REKRACIJSKOG TURIZMA U ISTRI
11. SPORTSKA AKTIVNOST UČENICA SREDNJIH ŠKOLA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE KROZ PRIZMU NATJECANJA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA
12. POVEZANOST KINANTROPOLOŠKIH SKLOPOVA I NEKIH MOTORIČKIH ZNANJA KOD UČENICA I UČENIKA PETIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
13. STAV PREMA ŽENSKOM NOGOMETU U RURALNOJ SREDINI
14. RODITELJSKA POTPORA ODBOJKAŠICAMA, STRELIČARIMA I STRELIČARKAMA
15. EFIKASNOST OPĆE I SPECIJALISTIČKE TJELESNE PRIPREME S NAGLASKOM NA STANIČNI METODIČKI ORGANIZACIJSKI OBLIK RADA
16. RAZLIKE IZMEĐU ŽENA I MUŠKARACA U RAZINI POSTIGNUĆA, ANGAŽMANA I STAVA O SPORTU
17. METRIJSKE KARAKTERISTIKE LJESTVICE ZŽS1 ZA MJERENJE ZDRAVOG ŽIVOTNOG STILA SREDNJOŠKOLACA
18. PROVJERA LATENTNE STRUKTURE LJESTVICE ZŽS1 ZA MJERENJE ZDRAVOG ŽIVOTNOG STILA SREDNJOŠKOLACA
19. LATENTNA STRUKTURA MORFOLOŠKIH VARIJABLI NA UZORKU NOGOMETAŠA KADETA
20. POVEZANOST TJELESNE AKTIVNOSTI I PRETILOSTI KOD
ADOLESCENATA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI
21. MORFOLOŠKI POKAZATELJI HRVATSKIH NOGOMETAŠA JUNIORSKE I SENIORKE DOBI
22. STAV PREMA POSEBNOM REŽIMU PREHRANE U NOGOMETAŠA RAZLIČITE NATJECATELJSKE RAZINE
23. STAV O BORILAČKIM SPORTOVIMA I PERCEPCIJA LEGITIMNOSTI NESPORTSKOG PONAŠANJA KOD SPORTAŠA KOJI SE BAVE BUKYO RYU JU-JITSOM
24. EPPUR SI MUOVE – MOTIVI ADOLESCENATA I TJELESNA AKTIVNOST
25. UČINCI RAZLIČITIH PROGRAMA UVODNOG I PRIPREMNOG DIJELA SATA
26. RAZLIKE U EMOCINALNOJ INTELIGENCIJI IZMEĐU NASTAVNIKA I NASTAVNICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
27. ANALIZA POVEZANOSTI NEKIH MOTORIČKIH ZNANJA KOD UČENICA I UČENIKA PETIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
28. RAZLIKE U STAVOVIMA PREMA BORILAČKIM SPORTOVIMA STUDENTA KINEZIOLOŠKOG I FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU
29. USPOREDBA REZULTATA TESTA FLEKSIBILNOSTI UČENICA I UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJE ŠKOLE VRBOVEC UNUTAR GODIŠNJEG CIKLUSA
30. UTJECAJ NEKIH ANTROPOMETRIJSKIH I MOTORIČKIH ZNAČAJKI NA AEROBNU IZDRŽLJIVOST UČENIKA VIŠIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA
31. EFEKTI PROGRAMA IZVANNASTAVNIH TJELESNIH AKTIVNOSTI NA TRANSFORMACIJU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA SREDNJOŠKOLSKOG UZRASTA
32. RAZLIKE U NATJECATELJSKOJ UČINKOVITOSTI SMEČA U PROCESU NAPADA I KONTRANAPADA
33. METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTA ZA PROCJENU ZNANJA BACANJA KUGLE STUDENATA KINEZIOLOGIJE
34. DINAMIKA LAKTATA I GLUKOZE PRI IZVOĐENJU SPECIFIČNOG JUDO TESTA
35. USPOREDBA NEKIH ANTROPOMETRIJSKIH VARIJABLI I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI UČENICA VI. RAZREDA OŠ IZ DVIJE RAZLIČITE SREDINE PREMA MJESTU ŽIVLJENJA
36. FIZIOLOŠKO OPTEREĆENJE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U RAZLIČITIM METODIČKO ORGANIZACIJSKIM OBLICIMA RADA
37. MJERENJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI U METODIČKOM ORGANIZACIJSKOM OBLIKU KRUŽNOG RADA I OBRADA DOBIVENIH REZULTATA
38. STAVOVI STUDENATA O SAMOOBRANI S OBZIROM JESU LI DOŽIVJELI FIZIČKI NAPAD
39. EKSKURZIJE GRUDNOG KOŠA KAO PREDIKTOR POSLJEDICA PUŠENJA KOD STUDENTICA
40. ANALIZA POKAZATELJA SITUACIJSKE EFIKASNOSTI HRVATSKE ŽENSKE RUKOMETNE REPREZENTACIJE NA SVJETSKOM PRVENSTVU 2011. U BRAZILU
41. ANALIZA RAZLIKA U INICIJALNOM STUPNJU USVOJENOSTI NEKIH MOTORIČKIH ZNANJA KOD UČENICA I UČENIKA PETIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
42. INDIVIDUALIZIRANI KONDICIJSKI TRENING NOGOMETAŠA JUNIORSKE DOBI
43. ANALIZA DOPRINOSA POJEDINIH SPORTOVA I SPORTSKIH AKTIVNOSTI UNAPREĐENJU ZDRAVSTVENOG STATUSA DJECE SREDNJOŠKOLSKOG UZRASTA
44. MOTIVACIJA ZA BAVLJENJEM BUKYO RYU JU-JITSOM I STAV PREMA TOJ VJEŠTINI
45. RELACIJE IZMEĐU ODABRANIH ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA, MOTORIČKIH VARIJABLI I SITUACIJSKIH PARAMETARA KUGLAČKE IGRE KOD STUDENATA/ICA VELEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU
46. ORGANIZACIJA I REALIZACIJA DJEČJEG BICIKLISTIČKOG KAMPA
47. ANALIZA POKAZATELJA SITUACIJSKE EFIKASNOSTI VANJSKIH IGRAČA HRVATSKE RUKOMETNE REPREZENTACIJE NA SVJETSKOM PRVENSTVU U ŠPANJOLSKOJ 2013. GODINE
48. MODEL INDIVIDUALIZIRANOG OBLIKA RADA U TRENINGU SNAGE NOGOMETAŠA
49. ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA IZVANNASTAVNIH SPORTSKIH AKTIVNOSTI STUDENATA NA SVEUČILIŠTU U RIJECI
50. ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA U PODUCI NEPLIVAČA
51. ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA U TRENINGU TENISAČA JUNIORA
52. ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA NA PRIJELAZU IZ MINI RUKOMETA U RUKOMET
53. NEOPRAVDANO ZANEMARENI NEKI ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
54. PRIKAZ RADA ŠPORTSKOG DRUŠTVA EKONOMSKOG FAKULTETA – 2. dio
55. ANALIZA UČESTALOSTI POHAĐANJA IZVANNASTAVNIH SPORTSKIH AKTIVNOSTI UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE RETKOVEC
56. PRIVITAK ORGANIZACIJSKIM OBLICIMA RADA U KINEZIOLOŠKOJ NASTAVI PRAVOVREMENIM UOČAVANJEM, POSEBNIM POTICANJEM I POMAGANJEM VESPA-STUDENATA POMORSTVA
57. IZVANNASTAVNI I IZVANŠKOLSKI ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA U FUNKCIJI OSTVARIVANJA CILJA I ZADAĆA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
58. SAT TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE KAO ORGANIZACIJSKI OBLIK RADA KOD UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
59. ANGAŽIRANOST UČENIKA U IZVANNASTAVNIM I IZVANŠKOLSKIM SPORTSKO-REKREATIVNIM AKTIVNOSTIMA
60. IMPLEMENTACIJA SADRŽAJA MODULA KINEZIOLOŠKA REKREACIJA: PRIMJER IZ PRAKSE NA FAKULTETU ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
61. VJEŽBE ZA KRALJEŠNICU U PREVENCIJI PROFESIONALNIH OBOLJENJA STOMATOLOŠKE PROFESIJE
62. INICIJALNO STANJE SUBJEKTA KAO PREDUVJET OPTIMALNOG PROGRAMIRANJA
63. ETIKA I SPORT
64. METODIČKI ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA U AEROBICI
65. ANKETA O KORIŠTENJU SLOBODNOG VREMENA PRVE I DRUGE GODINE STUDENATA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
66. PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA S OSVRTOM NA PREGLED ZA UPIS NA KINEZIOLOŠKI FAKULTET
67. MJERENJE I TRENIRANJE AEROBNOG KAPACITETA U PLIVANJU
68. STRUKTURNA ANALIZA OSNOVNIH ELEMENATA TEHNIKE U HOKEJU
69. RAZLIČITI OBRASCI LOŽENJA VATRE U PREŽIVLJAVANJU U PRIRODI
70. RAZLIKE U DINAMICI RAZVOJA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DJEČAKA I DJEVOJČICA
71. SUBJEKTIVNI OSJEĆAJ TJELESNE AKTIVNOSTI NA SATOVIMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE RAZLIČITOG SADRŽAJA
72. MANY BALLS TRENING KAO METODIČKI OBLIK RADA U STOLNOM TENISU
73. PRIMJENA TABATA PROTOKOLA NA SATU AEROBIKE
74. PRIMJENA KRUŽNOG ORGANIZACIJSKOG OBLIKA RADA U ATLETSKOM TRENINGU S DJECOM OD 10. DO 14. GODINE
75. SAMOPROCJENA ZDRAVSTVENIH TEGOBA BRUCOŠA/ICA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU
76. SAMOPROCJENA PLIVAČKOG ZNANJA KOD UČENIKA/ICA DRUGIH, TREĆIH I ČETVRTIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE U SPLITU
77. VAŽNOST TJELOVJEŽBE S ASPEKTA SOCIJALNE PERCEPCIJE
78. MOJE TIJELO GOVORI
79. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI STUDENATA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
80. NASTAVNI SADRŽAJI U FUNKCIJI USAVRŠAVANJA PROPISANIH NASTAVNIH TEMA IZ BORILAČKIH SPORTOVA
81. INDIVIDUALNO VJEŽBANJE DJETETA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
82. PRIMJENA METODIČKIH ORGANIZACIJSKIH OBLIKA RADA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U VISOKOM OBRAZOVANJU
83. AGRESIVNOST KAO PSIHOSOCIJALNI PROBLEM ADOLESCENATA U VUKOVARU
84. DIJAGNOSTIKA STANJA UHRANJENOSTI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA ZAGREBA
85. INTEGRACIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U KRAĆI PROGRAM RITMIKE I PLESA U DJEČJEM VRTIĆU „SIGET“
86. BICIKLISTIČKI POLIGON MURE AVANTURE
87. TJELESNI ODGOJ KAO FUNDAMENTALNO PODRUČJE TEORIJE ODGOJA - GRANE PEDAGOGIJE
88. MOTIVI ZA REKREATIVNO BAVLJENJE FUTSALOM STUDENTICA ZAGREBAČKOG SVEUČILIŠTA
89. PRIMJENA NOGOTENISA U TRENINGU NOGOMETAŠA
90. ANALIZA OCJENA STUDENATA NA MODULU KINEZIOLOGIJA U EDUKACIJI U AKADEMSKOJ 2011/12. GODINI
91. ANALIZA NASTAVNIH TEMA IZ PODRUČJA KOŠARKAŠKE IGRE ZA 7. I 8. RAZRED PREMA HRVATSKOM NACIONALNOM OBRAZOVNOM STANDARDU
92. UPOTREBA ŠATORSKOG KRILA U PREŽIVLJAVANJU U PRIRODI
  POPIS AUTORA KOJI SU OBJAVILI RADOVE U ZBORNIKU 22. LJETNE ŠKOLE KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE
 
Korisni sadržaji
Kodeks kineziologa Hrvatske Kodeks kineziologa Hrvatske