Naslovnica
AKTUALNOSTI
Stručna periodika
Stručni i znanstveni skupovi
Aktivnost udruga
USTROJ SAVEZA
Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Tajnik
Nadzorni odbor
Sud časti
Ljetna škola kineziologA
20. ljetna škola
Naših 20 godina
ZBORNICI RADOVA
FIEP BOOK
PRIZNANJA SAVEZA
Zaslužni kineziolog
Zahvalnica
Diploma
Ostala priznanja
Kontakti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FEDERATION  INTERNATIONALE   D'EDUCATION PHYSIQUE
Naslovnica : Zbornici radova : 19. ljetna škola
 
SADRŽAJ

  NASLOVNICA
  SADRŽAJ
1. INDIVIDUALIZACIJA RADA U PODRUČJIMA EDUKACIJE, SPORTA, SPORTSKE REKREACIJE I KINEZITERAPIJE
2. INDIVIDUALIZACIJA RADA U PODRUČJU EDUKACIJE
3. INDIVIDUALIZACIJA TRENAŽNOG PROCESA U SPORTU
4. INDIVIDUALIZACIJA RADA U PODRUČJU SPORTSKE REKREACIJE
5. INDIVIDUALIZACIJA RADA U PODRUČJU KINEZITERAPIJE
6. POVEZANOST TJELESNE SPREMNOSTI I RIZIKA ZA RAZVOJ SRČANO-ŽILNIH BOLESTI
7. UTJECAJ PROGRAMIRANOG TRENINGA NA PROMJENE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA UČENIKA UKLJUČENIH U RAD ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG DRUŠTVA
8. PRIMJENA JO-JO INTERVALNOG TESTA OPORAVKA ZA PROCJENU SPECIFIČNE AEROBNE IZDRŽLJIVOSTI MLADIH NOGOMETAŠA U SVRHU INDIVIDUALIZACIJE TRENAŽNOG PROGRAMA
9. STAV PREMA DIJETI KOD TENISAČA RAZLIČITE DOBI
10. SPOLNE RAZLIKE ANTROPOMETRIJSKIH OBILJEŽJA, MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI TE MOTORIČKIH DOSTIGNUĆA (SKOKOVI, TRČANJA I BACANJA) UČENIKA RANE ŠKOLSKE DOBI
11. ISTRAŽIVANJE O PUŠAČKIM NAVIKAMA STUDENATA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
12. UTJECAJ REDOVITOG I DODATNOG PROGRAMA NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA PROMJENE U POKAZATELJIMA
REPETITIVNE SNAGE UČENIKA
13. EFIKASNOST KRUŽNOG OBLIKA RADA KOD PRIPADNIKA INTERVENTNE POLICIJE ZA VRIJEME TROTJEDNOG UDARNOG I ODRŽAVAJUĆIH MIKROCIKLUSA SPECIJALISTIČKE OBUKE
14. PRILOG ANALIZI ULOGE RODITELJA KAO TEMELJA RAZVOJA DJETETA SPORTAŠA
15. RAZLIKE IZMEĐU DVIJE SKUPINE UČENIKA SREDNJE ŠKOLE RAZLIČITE ANGAŽIRANOSTI U SPORTU U MOTORIČKIM TESTOVIMA AGILNOSTI
16. ZDRAVSTVENI STATUS, STRES I TJELESNA AKTIVNOST – ANALIZA MEĐUZAVISNOSTI U UZORKU RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKOLA RH
17. RAD S HOMOGENIZIRANIM SKUPINAMA TIJEKOM VJEŽBANJA SPRINTERSKOG TRČANJA NA 60 METARA U PROCESU EDUKACIJE
18. POVEZANOST GLEDANJA TELEVIZIJE, IGRANJA VIDEOIGARA, PIJENJA ALKOHOLA I PUŠENJA S BAVLJENJEM SPORTOM KOD ADOLESCENATA
19. RAZLIKE IZMEĐU HOMOGENIZIRANIH SKUPINA UNUTAR RAZREDNOG ODJELA NA OSNOVI SUBJEKTIVNE PROCJENE UČENIKA - POBJEDNIKA
20. RAZLIKE U PREFERENCIJAMA PREMA KINEZIOLOŠKIM AKTIVNOSTIMA STUDENATA UČITELJSKOG FAKULTETA
21. RAZLIKE U ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA S OBZIROM NA STUPANJ UHRANJENOSTI
22. RAZLIKE IZMEĐU UČENIKA RAZLIČITE ANGAŽIRANOSTI U MOTORIČKIM AKTIVNOSTIMA U POKAZATELJIMA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
23. STAV STUDENTICA I STUDENATA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA PREMA BORILAČKIM SPORTOVIMA
24. STAV PREMA RUKOMETU OSNOVNOŠKOLACA RAZLIČITOG I REZIDENCIJALNOG STATUSA
25. RAVNOTEŽA KAO PREDIKTOR OZLJEĐIVANJA TIJEKOM OBUKE SKIJANJA – MOGUĆI PRISTUP INDIVIDUALIZACIJI RADA U SKIJANJU
26. UTJECAJ TRENINGA NA NEKA ANTROPOLOŠKA OBILJEŽJA MLADIH HRVAČA
27. RAZLIKE NEKIH VENTILACIJSKIH PARAMETARA IZMEĐU RAGBIJAŠA JUNIORA I SENIORA
28. UTJECAJ DODATNE NASTAVE PLIVANJA NA REZULTAT U NORMI 300 METARA KRAUL TEHNIKOM KOD STUDENATA KINEZIOLOGIJE
29. RAZLIKE U NEKIM BAZIČNIM MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA IZMEĐU UČENIKA 5. I 6. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE UKLJUČENIH U KOŠARKAŠKU I RUKOMETNU SEKCIJU
30. ANALIZA ŠUTERSKE UČINKOVITOSTI VANJSKIH NAPADAČA NA SVJETSKOM MUŠKOM RUKOMETNOM PRVENSTVU 2009. GODINE U HRVATSKOJ
31. AFINITETI I RAZLOZI ZA TJELESNO VJEŽBANJE STUDENTSKE POPULACIJE
32. METRIJSKE KARAKTERISTIKE NOVOKONSTRUIRANOG TESTA ZA PROCJENU AGILNOSTI NOGOMETAŠA
33. PRIMJENA REZULTATA TESTIRANJA ZA ODREĐIVANJE SMJERNICA INDIVIDUALNOG TRENINGA KOŠARKAŠICA
34. NEKE METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTA ZA PROCJENU SNAGE DOMINANTNE I NEDOMINANTNE NOGE KOD POLAZNIKA TAEKWONDO ŠKOLE
35. MOTIVACIJSKA ORIJENTACIJA STUDENATA U ODNOSU NA SPORTSKU GIMNASTIKU
36. METRIJSKE KARAKTERISTIKE NOVOKONSTRUIRANIH TESTOVA KOORDINACIJE
37. INDIVIDUALNI ANAEROBNI PRAG PLIVAČA
38. PRIMJENA DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA U DEFINIRANJU INDIVIDUALNOG TRENINGA DAROVITIH RUKOMETAŠICA
39. PRIMJENA EKSPERTNOG SUSTAVA ZA OTKRIVANJE TALENATA U PLESU
40. PRIMJENA REZULTATA DIJAGNOSTIČKOG POSTUPKA ZA USMJERAVANJE INDIVIDUALNOG KONDICIJSKOG TRENINGA DAROVITOG NOGOMETAŠA
41. KONSTRUKCIJA I VALIDACIJA MJERNOG INSTRUMENTA ZA PROCJENU AGILNOSTI
42. KONSTRUKCIJA SKALE ZA PROCJENU STAVA PREMA JEDRENJU
43. POVEZANOST REZULTATA BACANJA LOPTICE I BACANJA „VRTLOGA”
44. POUZDANOST I FAKTORSKA VALJANOST NEKIH TESTOVA ZA PROCJENU SNAGE ŽENA SREDNJE DOBI
45. INDIVIDUALIZIRANI PRISTUP KATEGORIZIRANIM SPORTAŠIMA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU
46. INDIVIDUALIZACIJA UVJEŽBAVANJA RUKOMETNIH TEHNIKA KORIŠTENJEM IGRE GRANIČARA U OSNOVNOJ ŠKOLI
47. INDIVIDUALIZACIJA RADA U TRENINGU STRELIČARSTVA MLAĐIH DOBNIH KATEGORIJA
48. INDIVIDUALIZACIJA RADA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA
UČENIKE S POSEBNIM POTREBAMA
49. INDIVIDUALNI PRISTUP KOD SASTAVLJANJA NATJECATELJSKE KOREOGRAFIJE U RITMIČKOJ GIMNASTICI
50. INDIVIDUALIZACIJA RADA S TENISAČIMA - NATJECATELJIMA
51. PRIMJENA VIZUALNE POTPORE U INDIVIDULANOM KINEZITERAPIJSKOM
POSTUPKU KOD DJECE S AUTISTIČNIM POREMEĆAJEM
52. VAŽNOST INDIVIDUALIZACIJE RADA U PROGRAMIMA NA POWER PLATEU
53. RAČUNALNI PROGRAMI „KINEZIOLOŠKA KULTURA” KAO POMOĆNO SREDSTVO INDIVIDUALIZACIJE RADA U TJELESNOJ I ZDRAVSTVENOJ KULTURI
54. ANALIZA OPTEREĆENJA VJEŽBANJA PRILIKOM PROVEDBE SADRŽAJA UNUTAR HOMOGENIZIRANIH ODJELA
55. PRIMJENA INDIVIDUALIZIRANOG OBLIKA RADA KOD POREMEĆAJA STATIKE DJECE
56. USAVRŠAVANJE INDIVIDUALNE OBRANE U KOŠARCI
57. INDIVIDUALIZACIJA RADA U TRENINGU SQUASHA MLAĐIH DOBNIH KATEGORIJA
58. PRIMJER POTICANJA INDIVIDUALIZACIJE RADA SA STUDENTIMA
59. INDIVIDUALIZIRANOM NASTAVOM USUSRET INDIVIDUALIZACIJI RADA U TJELESNOJ I ZDRAVSTVENOJ KULTURI
60. POSTOJE LI REZERVE ZA KVALITETNI RAD U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE?
61. INDIVIDUALIZACIJA RADA U KARATE DISCIPLINI KATE
62. PRIKAZ INTENZITETA OPTEREĆENJA VJEŽBANJA TIJEKOM PROVEDBE IZMJENIČNOG NAČINA RADA - KORAK DALJE U POGLEDU INDIVIDUALIZACIJE NASTAVNOG PROCESA
63. VJEŽBANJE U TRUDNOĆI – SPOZNAJE, PREPORUKE I INDIVIDUALAN PRISTUP
64. INDIVIDUALIZACIJA U PODRUČJU TJELESNE I ZDRAVSTENE KULTURE U RADU S UČENICIMA S POSEBNIM POTREBAMA
65. INDIJSKE PALICE U TJELESNOM VJEŽBANJU SPORTAŠA, REKREATIVACA I UČENIKA
66. UTJECAJ REKREATIVNOG VJEŽBANJA NA POSTOTAK MASNOG TKIVA I MIŠIĆNE MASE U CILJANIH SKUPINA ODRASLIH MUŠKARACA I ŽENA
67. PROCJENA STANJA I PERSPEKTIVA SPORTA ZA UČENIKE O. Š. „LJUBO BABIĆ” U JASTREBARSKOM
68. INTERES I STAVOVI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA PREMA ZIMOVANJU
69. NEKE MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE VRHUNSKIH NOGOMETNIH GOLMANA
70. UKLJUČIVANJE REKREATIVNIH SPORTAŠA U ORGANIZIRANE PROGRAME
71. RAZLIKE U RAZINI SPORTSKIH AKTIVNOSTI STUDENTICA I STUDENATA PRIRODOSLOVNOMATEMATIČKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
72. ANALIZA STAVOVA I INTERESA STUDENATA PREMA NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
73. MOGUĆNOST IZBORA KINEZIOLOŠKE AKTIVNOSTI U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE STUDENTICA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU PREMA NJIHOVIM PREFERENCIJAMA U PROTEKLIH ŠEST GODINA
74. MJERE SIGURNOSTI I SPAŠAVANJE U KAJAKAŠTVU
75. STRUKTURALNA ANALIZA IZVIĐAČKOG TABOROVANJA
76. PREKID SPORTSKE KARIJERE I OBRAZOVANJE
77. ANALIZA PERCEPCIJE I PREFERENCIJE TJELESNE AKTIVNOSTI I KINEZIOLOŠKIH SADRŽAJA STANOVNIKA PODRUČJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
78. MODEL ORGANIZIRANJA NASTAVE NA POLJOPRIVREDNOM STUDIJU U VINKOVCIMA
79. SPECIFIČNOSTI RADA TE ULOGA SPORTSKOG UČITELJA U PROGRAMU S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI
80. INDIVIDUALNI PRISTUP UČENJU VOĐENJA RUKOMETNE LOPTE U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE
81. FIZIOLOŠKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI IGRANJA MALOG NOGOMETA U DVIJE RAZLIČITE FORMACIJE KOD UČENIKA U DOBI OD 14 GODINA
82. OSNOVE ELEMENATA TEHNIKE U BASEBALLU I SOFTBALLU
83. KOŠARKA - KAO JEDINI SADRŽAJ NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA, DA ILI NE?
84. PROGRAMI „SPORTSKOG DANA” U RAZREDNOJ I PREDMETNOJ NASTAVI
85. STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA ODBOJKE NA PIJESKU U HRVATSKOJ
86. IMPLEMENTIRANJE TEORETSKIH ZNANJA U NASTAVU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE – VAŽNOST, OBILJEŽJA I PROBLEM
87. ISPITIVANJE MIŠLJENJA STUDENATA PREMA OVISNOSTIMA NA VELEUČILIŠTU „LAVOSLAV RUŽIČKA” U VUKOVARU
88. PRIJEDLOG PROGRAMA KINEZITERAPIJSKOG TRETMANA KOD DJECE S POREMEĆAJIMA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA
89. SPORTSKA AKTIVNOST I PSIHOLOŠKO STANJE U TRUDNOĆI
90. KINEZIOLOŠKI SADRŽAJI ZA MLADE OSOBE OBOLJELE OD POREMEĆAJA U PREHRANI
91. MALI NOGOMET ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI U ORGANIZACIJI „MALE SPORTSKE ŠKOLE”
92. PRIMJENA GREDE U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
93. POTEŠKOĆE RADA S RAZREDNIM ODJELIMA EKSTREMNO MALOG BROJA UČENIKA
94. ZNAČAJ STRUČNJAKA SPORTSKE REKREACIJE U TURIZMU
95. PREFERENCIJE STUDENATA FILOZOFSKOG ,FAKULTETA U ZAGREBU PREMA SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA U RAZDOBLJU OD ŠEST GODINA
96. ŠKOLSKA ŠPORTSKA NATJECANJA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI - UVID U ŠKOLSKU GODINU 2009./2010.
97. REKREACIJSKO VJEŽBANJE U POSTPARTALNOM RAZDOBLJU – ČINJENICE, PREPORUKE I UČINCI
98. PRIMJENA PROGRAMA PASIVNOG ISTEZANJA U SPORTSKOJ REKREACIJI
99. OSNOVE UČENJA PRESKOKA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
  POPIS AUTORA KOJI SU OBJAVILI RADOVE U ZBORNIKU 19. LJETNE ŠKOLE KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE
 
Korisni sadržaji
Kodeks kineziologa Hrvatske Kodeks kineziologa Hrvatske