Naši kontakt podaci

Sjedište saveza:
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (ured: soba br. 74)
10000 Zagreb, Horvaćanski zavoj 15

Telefon : 091/5253123
E-pošta:
tajnik@hrks.hr;
predsjednik@hrks.hr;
goran.leko@hrks.hr
OIB: 46745727313
Žiro-račun: 2360000-1101543414
IBAN: HR8723600001101543414

Gdje se nalazimo

Predsjednik

Ime Prezime E-mail/Telefon
1 Prof. dr.sc. Goran Leko goran.leko@kif.hr
098/232149

Potpredsjednica

Ime Prezime E-mail/Telefon
1 Prof. dr.sc. Vesna Babić vesna.babic@kif.hr
098/1912019

Tajnik

Ime Prezime E-mail/Telefon
1 Tomislav Busch,mag.cin. tajnik@hrks.hr
091/5077 584

Upravni odbor

Ime Prezime E-mail Telefon
1 Goran Leko goran.leko@kif.hr 098/232149
2 Vesna Babić vesna.babic@kif.hr 098/1912019
3 Dario Novak dario.novak@kif.hr 099/4455699
4 Iva Blažević iblazevic@unipu.hr 095/9031700
5 Davor Vidaković davor-vidakovic@medskolazd.hr 098/332874
6 Davor Brust davor.brust@osijek.hr 099/2179327
7 Karolina Čutuk karolina.cutuk@gmail.com 091/5268187
8 Dubravka Kunić d.kunic@yahoo.com 095/9149597
9 Davorin Babić babicd@kbf.hr 01/4890453

Nadzorni odbor

Ime Prezime E-mail Telefon
1 Ana Matković amatkovic1@gmail.com 091/3637508
2 Elida Ružić elida.ruzic1@ri.t-com.hr 091/2885830
3 Damir Petrić damirpetric1948@gmail.com 099/2123449
4 Dražen Rastovski drastovski@foozos.hr 098/645175
5 Tonči Bavčević tonci.bavcevic@kifst.hr 091/4422490

Sud časti

Ime Prezime E-mail Telefon
1 Vesna Širić vesna.siric@os.t-com.hr 098/666601
2 Vlatko Matijević 099/3040096
3 Branka Knežević blaskovicbranka1@gmail.com 091/7850304
4 Josip Babin josip.babin@kifst.hr 098/850589
5 Ivan Prskalo dr.prskalo@gmail.com 099/2174477