Novosti

N atječaj
za dodjelu godišnje nagrade "FIEP Vladimir Findak Award" mladim znanstvenicima za postignuća u 2019. i 2020. godini.

Natječaj

O bavijest
Obavijest o nagradama HKSa za 2020. godinu

Obavijest

O bavijest
Poštovani članovi,
Tiskan je priručnik VJEŽBE ZA MUSKULOSKELETNO ZDRAVLJE / EXERCISES FOR THE MUSCULOSKELETAL HEALTH, autorica Irene Bagarić i Ivančice Vadjon u izdanju Medicinske naklade. Više o priručniku:
https://www.medicinskanaklada.hr/vje%C5%BEba-za-muskuloskeletno-zdravlje-exercises-for-the-musculoskeletal-health

O dgoda 29. Ljetne škole
Poštovani članovi,
Upravni odbor Hrvatskog kineziološkog saveza je na prijedlog Organizacijskog odbora 29. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske odlučio da se 29. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske odgodi za 23.-26.6.2021. u Zadru, hotel Kolovare. Također, odlučeno je da tema Ljetne škole ostane ista („Pedagoške kompetencije u kineziologiji“), a da se pristigli radovi prihvate uz otvorenu mogućnost slanja novih radova ili povlačenja istih.
Zbog pandemije virusa SARS-CoV-2, Upravni odbor Hrvatskog kineziološkog saveza odlučio je da se natječaj za sufinanciranje projekata HKS odgodi za 2021. godinu.

Odluka

O bjava natječaja za sufinanciranje programa za razvoj programa nastavnog i trenažnog procesa u području edukacije, sporta, sportske rekreacije, kineziterapije i zdravstvene kineziologije u 2020. godini s uputom za predlagatelje i natječajnom dokumentacijom.


Napomena: svi korisnici prethodnih natječaja za sufinanciranje programa, a koji nisu podnijeli izvješća o utrošenim sredstvima, ne mogu aplicirati na objavljeni natječaj.

 Tekst natječaja   
 Obrasci za natječaj   
 Upute predlagateljima