Izašla je knjiga OPISI NASTAVNIH TEMA I KRITERIJI OCJENJIVANJA - tjelesna i zdravstvena kultura u razrednoj nastavi- autorica dr. sc. Kamenke Živčić Marković i dr.sc. Nevenke Breslauer
Više ...

RAČUNALNI PROGRAMI "KINEZIOLOŠKA KULTURA"
Računalni programi "Kineziološka kultura – Osnovna škola, predmetna nastava" i "Kineziološka kultura – Srednja škola" hrvatski su računalni programi koji predstavljaju pomoćno sredstvo za provedbu većine poslova povezanih s redovitom nastavom tjelesne i zdravstvene kulture i izvannastavnim aktivnosti u predmetnoj nastavi osnovne škole i srednjoj školi. Sve informacije o programima možete dobiti na internetskoj stranici www.pulsar-informatika.hr
Letak ...

Knjiga autorice prof.dr.sc.Mirne Andrjašević
KINEZIOLOŠKA REKREACIJA

PLIVANJE
knjiga autorica Nade Grčić-Zubčević i Vesne Marinović
300 IGARA U VODI ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI

PRIRUČNICI ZA SPORTSKE TRENERE
Obavještavamo Vas da su Odjel za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu izdali nekoliko priručnika za potrebe sportskih trenera.
Udžbenici se mogu nabaviti na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (www.kif.hr-knjižnica).

FIZIOLOGIJA SPORTA I VJEŽBANJA

OSNOVE FUNKCIONALNE ANATOMIJE ORGANA ZA POKRETANJE

ENGLISH FOR SPORTS COACHES

MENADŽMENT U SPORTU

UVOD U PSIHOLOGIJU SPORTA

TEORIJA I METODIKA TRENINGA

PEDAGOGIJA ZA SPORTSKE TRENERE

KINANTROPOLOGIJA
U izdanju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izašla je knjiga autorice i urednice Marjete Mišigoj-Duraković . Knjiga se može naručiti u knjižnici Kineziološkog fakulteta u Zagrebu
KINANTROPOLOGIJA: BIOLOŠKI ASPEKTI TJELESNOG VJEŽBANJA