Naslovnica
AKTUALNOSTI
Stručna periodika
Stručni i znanstveni skupovi
Aktivnost udruga
USTROJ SAVEZA
Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Tajnik
Nadzorni odbor
Sud časti
Ljetna škola kineziologA
20. ljetna škola
Naših 20 godina
ZBORNICI RADOVA
FIEP BOOK
FIEP BOOK
PRIZNANJA SAVEZA
Zaslužni kineziolog
Zahvalnica
Diploma
Ostala priznanja
Kontakti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FEDERATION  INTERNATIONALE   D'EDUCATION PHYSIQUE
Naslovnica : Ljetna škola kineziologije : Naših 20 godina
 
20. LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA HRVATSKE

Hrvatski kineziološki savez zahvaljuje svim pokroviteljima koji su nazočili svečanom otvaranju 20. ljetne škole u Poreču dana 22. 06. 2011. godine te na sveukupnoj podršci u pripremi, organizaciji i održavanju Ljetne škole.

Ljetnoj školi nazočili su:

- ministar znanosti, obrazovanja i športa RH dr.sc. Radovan Fuchs

- glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Čop, dipl.oec.

- predsjednik Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske prof.dr.sc. Dragan Milanović

- dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Igor Jukić

- ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović, prof.

- direktor Školske knjige d.d. Ante Žužul, prof.

- svi dekani Fakulteta za fizičku kulturu odnosno Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od početka održavanja ljetnih škola:
        prof.dr.sc. Dragan Milanović
        prof.dr.sc. Bojan Matković
        prof.dr.sc. Mato Bartoluci
        prof.dr.sc. Dinko Vuleta

- bivši tajnik Organizacijskog odbora Krešimir Kristić, prof.


Hrvatski kineziološki savez i ovim putem zahvaljuje svim pokroviteljima, institucijama i pojedincima koji su kroz ovih 20 godina podržavali organizaciju i održavanje Ljetnih škola kineziologa za što su im uručene i prigodne plakete.


Dio atmosfere s Ljetne škole možete pronaći i na dolje prikazanim fotografijama.


  
Ovim putem želimo se zahvaliti prof.dr.sc. Emilu Hofmanu, prof.dr.sc. Nadi Grčić-Zubčević te mr. Josipu Mrganu na ustupanju fotografija sa Ljetne škole.
 
Korisni sadržaji
Kodeks kineziologa Hrvatske Kodeks kineziologa Hrvatske